Palos (stilarter)

Flamencomusikken kan inddeles i forskellige stilarter, som hver har sit eget udtryk.

Der er dog familie-sammenhæng i mellem flere af stilarterne.

Compás


er flamencomusikkens periodeenhed (takt) og er udtryk for den grundrytme, flamencomusikken går i.

De fleste Palos (flamencostilarter - se nedenunder) har compás, der tælles i 12 , 3 eller 4 (8) slag.

De inddeles yderligere i betoninger (<) , som kendetegner den enkelte stilarts specifikke puls - det vigtigste og fælles udgangspunkt for musikforståelsen og fundamentet for samspillet mellem sangen, guitarspillet og dansen, en tvingende nødvendig forudsætning for improvisationselementet i flamenco.

 

Begrebet compás kommer af ordet compasar og paso: at måle gang/skridt, idet der i vores måde at bevæge os på ligger en grundrytme. Rytme, taktart, periodebetegnelse forstået som den samlede karakteristiske rytmestruktur for de enkelte stilarters form.

Nogle eksempler på compás med 12 slag og betoninger <  til angivelse af rytmen.

Betoningerne skal kun opfattes som en grundrytme. Undervejs i musikken kan betoningerne ændres, så andre rytmemønstre opstår, f.eks. Escobillas i Alegrias. Også halve compás forekommer.

Soleares/

Alegrias:

Siguiriyas:

Bulerias:

 

OBS!

Tælles med start på 12:

Alle compás med 12 slag kan faktisk udledes af de samme 12 betoninger, hvis man blot starter forskellige steder i compásset. Eks:

 Palos med 12 slag:

 

 Cantiña

 Alegrias

 Bulerias

 Soleares

 Siguiriyas

 Palos med 8 (4) slag:

 

 Tangos

 Tientos

 Taranto/Taranta

    (Taranta er uden fast rytme)

 Farruca

 Rumba

 Andre Palos:

 

 Fandangos (6 slag)

 Granaina (3-delt, men uden fast rytme)

 Malagueña (3 slag)

 Sevillanas (3 eller 6 slag)

Et udvalg af de forskellige Palos (flamenco-stilarter)  -  Ikke alle er med her.

Palos kan groft opdeles i Jondo (alvorlig, dyb), Chico (gladere, lysere) samt Intermedio (midt i mellem)

Desuden skelner man mellem de oprindelige sange af sigøjneroprindelse

og sange, der er opstået som en blanding eller inspiration af spansk folkemusik.

Flamenco:

Compás

og Palos

 

Sange af sigøjneroprindelse

Sange af spansk oprindelse

 

 

 

 

Chico

Cantiñas

Alegrias

Romeras

Bulerias

Tangos

Tanguillos

Zapateado

Farruca

Garrotin

Fandangos

Fandangos de Huelva

Rondeñas

Petenera

Sevillanas

Colombianas

Guajiras

Nanas

Rumba

 

 

Intermedio

Tientos

(kun som sang og/eller guitarspil)

Fandango Grande

Rondeña (kun som guitarspil)

Malagueña

Granaiñas

Tarantas - Tarantos

 

 

Jondo

Siguiriyas

Toñas

Soleares

Caña

Debla

Tientos (som dans)

Tarantos (som dans)