Om undervisningen

 

Undervisningen foregår efter

Flemmings Guitarbog” 1, 2, 3 og 4

(se Undervisningsmaterialer), og former sig som en langsigtet indføring i guitarens musik samt optræning i guitarteknik og teori.

 

Anbefalet start er fra 2. klasse.

 

I starten trænes fingre, håndstilling, rytme- og harmonifornemmelse gennem små øvelser og melodier.
For de yngstes vedkommende læres dette nogen gange
udenad.

Spille- og anslagsteknik er den klassiske guitars.

 

Der stiftes bekendtskab med mange grene af guitarmusikken. Der læres nodelæsning, så det vil blive muligt selv at bruge materiale fra bibliotek, internet eller lignende. Materiale og melodier er valgt efter at give et bredt indblik i guitarmusikkens forskellige genrer.

 

En stor del af undervisnings-repertoiret består af traditionelle klassiske komponister som f.eks. Sor, Aguado, Carulli, Giuliani, Tarrega m.fl. De danner et godt grundlag for både teknisk og musikalsk at arbejde med andre sider af guitaren.

Derudover stifter eleven bekendtskab med både folkemusik, jazz, blues, samba, flamenco, barokmusik, lut- og vihuelamusik, nyere komponeret musik samt transskriberet ikke-guitar musik. Herigennem får eleven også kendskab til musikhistorie, kompositionsformer, stilarter, komponister mm.

 

En mere uddybende, guitar-faglig beskrivelse af min undervisning kan læses/hentes her som pdf:

Målsætning, metoder og læseplan for undervisning i guitar.


Min obligatoriske læreplan for faget kan læses/hentes her som pdf:
Læreplan for Flemming Weisdorff - guitarundervisning

 

Spørgsmål om undervisningen

 

og om guitarer, guitarkøb, materialer mm.

kan stilles til læreren Flemming Weisdorff på tlf. 2099 5652

eller mail: flemming@weisdorff.dk

Koncerter og arrangementer.

 

Både jeg og musikskolen arrangerer flere større og mindre koncerter i løbet af sæsonen. Nogle er kun for større grupper eller orkestre, og andre er mere intime og velegnede for soloelever.

Nogle er kun for viderekomne elever, og nogle er for både viderekomne og begynder-elever.

 

En oversigt over denne sæsons koncerter og arrangementer for Flemmings guitarelever kan ses på siden
Praktiske Oplysninger

 

Video-optagelser fra tidligere sæsoners koncerter og arrangementer kan ses på Video-siden.

Flamenco guitar undervisning

 

Som den eneste musikskole i landet har Egedal Musikskole i en lang årrække tilbudt undervisning i Flamencodans.

Danseundervisningen blev varetaget af Helle Borg Hansen,

og Flemming Weisdorff akkompagnerede dansen.

Som en naturlig følge af dette, har der også været tilbud med
undervisning i Flamenco-guitar i musikskolen.

 

Danseundervisningen er nu stoppet, men der kan, hvis eleven ønsker at prøve det, stadig undervises i flamenco-guitar i min almindelige guitarundervisning. Dette skal dog aftales med mig,
og jeg vurderer, om det er muligt.

 

Denne undervisning foregår meget anderledes end den traditionelle guitarundervisning. Der bruges ikke noder, akkorder eller andre nedskrevne materialer. I stedet skal eleven optage det, der skal øves, på video eller lydoptagelse (mobiltelefon, kamera eller lign.)

 

Undervisningen former sig som en mesterlære, hvor eleven lytter, kigger og efterligner. Det er en meget krævende spillestil, hvor teknikkerne kun kan læres med udvisning af stor selvdisciplin og megen øvning.

Til flamenco bruges specielle flamenco-guitarer, men man kan dog godt starte med en almindelig spansk guitar.

En capo er nødvendig til spillet.

 

Se alt om flamenco:

www.flamenco-aqui.dk

Egedal Guitar Ensemble

 

Egedal Guitar Ensemble blev startet i 2014, og er en musikskole-gruppe, hvor udvalgte dygtige guitar-elever mødes et par gange om måneden for under Flemming Weisdorffs ledelse at spille flerstemmig musik for klassiske guitarer.

 

Guitarensemblet giver mulighed for at spille musik, som det ikke kan lade sig gøre på en sologuitar. Der er efterhånden skrevet og arrangeret megen spændende musik for denne type orkester, men også transskriptioner af musik fra næsten alle komponister/stilarter kan spilles. Det giver mulighed for at stifte bekendtskab med musik, som ellers ligger uden for den klassiske guitars normale repertoire.

Og ikke mindst betyder det hyggelige, sociale fællesskab i sådan en gruppe lige så meget som selve musikken.

 

Flemming Weisdorff var som en af de første i landet,  i 1970-erne initiativtager til dannelse af guitarensembler for klassiske guitarelever, noget som han gennem tiden har afholdt flere kurser i - både i Danmark og Sverige.
Flemming har igennem tiden haft flere fremragende guitar-ensembler, som eksisterede i en lang årrække.

 

Deltagelse i ensemblet er gratis, men kræver dog, at eleven modtager guitarundervisning af Flemming Weisdorff, og har opnået et højt niveau i sit spil. Om eleven har opnået dette niveau vurderes udelukkende af Flemming.

 

Klik her - eller på billedet herunder,

og se en lille video-præsentation af Egedal Guitar Ensemble

Født 1951, guitarist.

 

Har siden 1969 undervist i klassisk guitar ved Ballerup Musikskole, og fra 1978 ved Ølstykke og Stenløse kommunale Musikskoler.

(Nu Egedal Musik- og Kulturskole)

Leder af Frederikssund Musikskole 1986-1991

Gennem en 15-årig periode arrangør og instruktør af

Frederiksborg Amts guitarstævner.

Eksamen i Dansk Musikpædagogisk Forenings uddannelse i

klassisk guitar.

På flamencosiden har Flemming siden 1991 deltaget i adskillige kurser samt modtaget undervisning af både danske og spanske flamencoguitarister.

 

Underviser i klassisk/spansk guitar i musikskolen.

Egedal Guitar Ensemble

spiller koncert i Udlejre Kirke april 2017

Flamencoguitar-eleven Mike spiller til Flamenco de Colores 2012

Annika spiller Tárrega i Udlejre Kirke 2013

Trio de Guitarras - Elena, Emilie og Flemming spiller John Dowland på originale 17- og 1800 tals guitarer ved koncert i Udlejre Kirke maj 2019

Mike og Flemming

spiller Flamenco på Plænen i Tivoli 2012

på Musikskolernes Dag

Sammenspil for alle ved forårskoncert 2012

Kontakt til Flemming Weisdorff

tlf. 2099 5652 eller mail: flemming@weisdorff.dk

Guitar-begyndere ved forårskoncert 2006

Om Flemming Weisdorff

Se en lille video om guitarundervisningen.

Klassisk/spansk guitar hos Flemming Weisdorff

En lille introduktion for især nye eller kommende elever -

men alle er velkomne til at kigge med.

Kig og lyt til hvad jeg underviser i, og hvordan jeg gør det.

Tag med på en lille tur rundt og besøg mine elever -

begyndere og øvede - solo og sammenspil -

klassisk guitar, flamencoguitar og guitar-ensemble.

Videoen ligger på YouTube

Om Guitar-

undervisningen

Mig og guitaren - et musikskoleliv

 

I forbindelse med mit 40 års jubilæum som guitarlærer i Ølstykke/Egedal Musikskole den 1. september 2018, skrev jeg en lille fortælling om mit virke i de første 40 i Ølstykke/Egedal Musikskole: Mig og guitaren - et musikskoleliv.

Faktisk går fortællingen 50 år tilbage om mig som musikskolelærer, da den medtager de første 10 år, hvor jeg arbejdede i Ballerup Musikskole.
Og yderligere fortæller jeg også om min allerførste start som guitarist og guitarlærer i 1960-erne, hvor det hele begyndte.

Har du lyst til at læse den, kan den hentes som pdf-fil.
Klik her eller på fortjenstmedaljen til venstre.